O mnie

Dr Andrzej Komor - specjalista chirurg ortopeda traumatolog,
Dyrektor ds. medycznych i Koordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Jestem absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1986-1992) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
 
W 2001 zdałem z wyróżnieniem egzaminy specjalizacyjne II stopnia i uzyskałem tytuł Specjalisty Ortopedy i Traumatologa (opiekun specjalizacji - prof. dr hab. Andrzej Górecki).
 
W 2015 obroniłem pracę dyplomową na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (promotor - doc. dr hab. Robert Pietrusiński).
 
Od 2012 prowadzę prywatną praktykę w Warszawie.
 
W mojej pracy klinicznej specjalizuję się w następujących dziedzinach:
- chirurgia stawu skokowego: rekonstrukcje artroskopowe i „otwarte” uszkodzeń więzadeł i ubytków chrzęstno-kostnych, osteotomie korekcyjne okołostawowe, endoprotezoplastyka stawu skokowego;
- chirurgia stopy: rekonstrukcje przodostopia (paluch koślawy, deformacje palców) i tyłostopia (stopa płaska) u młodzieży i dorosłych.
- chirurgia stawu kolanowego: rekonstrukcje artroskopowe i „otwarte” uszkodzeń więzadeł, łąkotek i ubytków chrzęstno-kostnych, osteotomie korekcyjne okołokolanowe, endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna;
- chirurgia stawu ramiennego: rekonstrukcje artroskopowe uszkodzeń obrąbka stawowego, stożka rotatorów i stawu barkowo-obojczykowego, endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna;
- zastosowanie komórek macierzystych i regeneracyjnych w leczeniu uszkodzeń stawów i tkanek miękkich narządu ruchu.
 
W latach 1993-2007 pracowałem w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na stanowisku asystenta a od 2001 Kierownika Poradni Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu. Podczas pracy w Klinice, poza konsultacjami i działalnością dydaktyczną, zajmowałem się chirurgią stawu skokowego i stopy, barku i ręki. W 1999 otrzymałem nagrodę Kierownika Kliniki „Za osiągnięcia kliniczne”.
 
W 2000 zostałem uhonorowany stypendium Europejskiej Federacji Towarzystw Ortopedii i Traumatologii (EFORT Traveling Fellowship) w Belgii.
 
W latach 2000-2007 byłem lekarzem młodzieżowej Reprezentacji Polski w piłce nożnej (trener - Andrzej Zamilski).
 
Jako lekarz Polskiej Misji Medycznej brałem udział w akcjach ratunkowych po trzęsieniu ziemi w Pakistanie (2005) i w Indonezji (2006); za udział w misji w Pakistanie zostałem odznaczony orderem „Za ofiarność i odwagę”.
 
W latach 2007-2013 pracowałem jako konsultant w Fundacion Hospital Calahorra w Hiszpanii, gdzie prowadziłem także praktykę prywatną.
 
Podczas EURO2012 byłem lekarzem boiska na Stadionie Narodowym w Warszawie, odpowiedzialnym za opekę medyczną nad zawodnikami i sędziami.
 
Jestem autorem licznych prezentacji i publikacji oraz organizatorem i instruktorem kursów dotyczących chirurgii stawu skokowego i stopy, kolana i barku oraz ortotyki narządu ruchu.
 
Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii (ESSKA 2000), Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS) oraz Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.